Donations

Updates from the field

Ons waardeer en steun op die voortdurende gebede van al ons vriende! Staan asb saam met die Pelgrims in 2016! Kontak u naaste Superintendentspaar vir inligting oor kampe, uitreike en nuusbriewe!