Donations

Liewe Gebedsvriende

Ons teksvers kry ons in die konteks van 1 Korinthiërs 9:27: “maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar”. Verder in die hoofstuk brei Paulus uit oor Israel se ongehoorsaamheid en gebruik dit as ‘n ernstige waarskuwing. Daarop volg 10:13: “Geen versoeking  (uitlokking tot sonde) het julle aangegryp, behalwe ‘n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.”

Major Ian Thomas insinueer dat Christene som-mige sondes geniet en dus maklik daaraan toegee.  Billy Graham sê dat versoeking aan elkeen se deur klop, maar dat sommige die deur vir versoeking oopmaak.  Die verhaal word vertel van ‘n wetenskaplike wat ‘n half-oop sak met ‘n slang daarin, in die middel van ‘n hok vol ape geplaas het.  Een aap het versigtig nader gekom, binne die sak geloer en met een skreeu na die verste hoek van die hok gevlug — met al die ander apies agterna.  Dit is ‘n paar keer herhaal. Die ape kon net nie van die sak af wegbly nie.  Hoe meer hulle die sak verafsku het, hoe meer het hulle toegegee aan die versoeking om met die gevaar te speel.

Koning Dawid het aan versoeking toegegee. Ons mag soms voel dat versoeking vir ons net te sterk is. Die begeerlikheid van die vlees, die innerlike natuur en hoogmoed, kan met tye net te veel wees. Somtyds is versoeking nodig, ander tye voel dit soos ‘n vuuroond wat sewe maal warmder verhit is.

Ons word dikwels versoek in areas waar ons maklik faal. Ons moet baie bid oor die areas waar ons die mees kwesbaarste is.  Versoeking begin in die gedagtes (Jakobus 1:14). Wanneer ons op die uitkyk is vir versoeking en daarop voorbereid is, sal ons makliker weerstand kan bied. Wanneer ons verkeerde gedagtes nie toelaat nie, sal ons verkeerde dade makliker kan  voorkom.

 “And this we know and this we ponder,

God breaks his faith with none;

So teach your thoughts not to wander,                                                                                                                                                                                                                          Since He and his ways are one” (Verwerk).  

God laat nie toe dat ons bo ons kragte versoek word nie (10:13). Vliegtuie, treine, vragmotors en busse het almal gewigs-beperkings. Ek en u ook.

Die aantreklikheid van ‘n Christen is sy gesonde denkpatrone, wil en strewe. God laat versoeking toe om ons sterker in die lewe te maak (Jakobus 1:2-3).  God verwag dat ons—met Sy hulp (Filippense 2:12-13)—versoeking moet weerstaan. Efesiërs 4:27; 2 Korinthiërs 2:10-11 en 1 Petrus 5:8-9 beklemtoon hierdie waarheid.

Jesus het sy dissipels vermaan om te WAAK (Mattheüs 24:43; 26:41). Jakobus 1:12 sê: “Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan dié wat Hom lief het.”

Iemand het gesê dat hierdie verse een van die mees merkwaardigste beloftes in die Bybel is. Die wonderlikste woorde is: “Die Here is getrou” en “Hy sal” (2x). In die Grieks is die woord ‘getrou’ in die meervoud—getrou en geloofwaardig.

Soos versoeking kom, sal God ‘n uitweg gee. 2 Petrus 2:9: “die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos.” God sal getrou wees aan sy ‘genade-beloftes’ (Deuteronomium 7:9).

Paulus sê dat God ‘die uitkoms gee’—in die sin van ‘n ontsnappings-roete oor ‘n bergpas wat maklik vir ‘n fiks, gedissiplineerde atleet (9:24-27) en ‘’n goeie krygsman van Jesus Christus’ (2 Timothéüs 2:3) behoort te wees. Die uitkoms moet gesoek en gevind word.

Waar ons wel toegee aan versoeking (Romeine 3:23; Jakobus 3:2), het ons ‘n Voorspraak by die Vader (1 Johannes 2:1-2). Niemand vergewe soos God nie, want niemand vergeet ons oortredinge soos God nie!

DANKIE VIR U GEBEDE

WES-KAAP: Louise Marais: “Ons het met ongeveer 150 kinders by die Velddrif Vakansie Bybelskool begin en met 165 kinders afgesluit. Ons het die Pasga verhaal met die kinders gedeel en dit was kosbaar toe hulle begin besef het dat hulle ook die bloed van die Paaslam, wat vir ons geslag is, nodig het. Tuscany het ook die verhaal van die “Pelgrim se reis na die Ewigheid” met die groep gedeel. Ons kon met meer as die helfte van die kinders saambid. Die Vrydagaand het ons afgesluit met ‘n prysuitdeling vir die kinders wat die ouers ook kon bywoon.  Daar was ongeveer 260 (klein en groot) by hierdie geleentheid.  Oom Johan de Bruin het ‘n kosbare boodskap gebring en die behoefte aan Jesus Christus as Saligmaker aan die gehoor beklemtoon.”

NAMIBIË: Albert Bartsch: “Ons kon tallesiele bereik met ons besoeke aan besighede, skole, ‘n Ouetehuis en Jeuggeleenthede hier in Keetmanshoop asook ’n Sondag erediens waarneem.  Vir my was die naweek se twee Jeugaande ‘n hoogtepunt. Ons het aanvanklik net vir Vrydagaand ‘n Jeugaand gereël, maar soveel kinders het belangstelling getoon dat ons die Sondag ook ‘n Jeugaand gereël het. In die begin het ons nie geweet wat om te verwag nie, maar na baie gebed het die Here 58 jongmense die Vrydagaand en 54 die Sondagaand gestuur.”

NOORD-WES: Nadia de Bruyn: “Die Kinder Bybelskool op Potchefstroom wat ons tydens die Julie-vakansie gehou het, het goed afgeloop.  Ons het die Here vertrou om die kinders te stuur en daar was ongeveer 100 kinders wat die evangelie deur hierdie geleentheid kon hoor.  Ons is só dankbaar vir wat die Here onder hierdie kinders gedoen het. Dit was wonderlik om die sigbare werking van die Here in hierdie kinders se harte te gewaar.”

OOS-KAAP: Juanita Marais: “Ons het baie geleenthede gehad om die Woord van die Here tydens die jaarlikse Oos-Kaap Plattelandse Toer te bring. In die drie weke kon ons ongeveer 12,700 mense op verskeie vlakke bereik, afgesien van baie traktaatjies wat ons uitgedeel het.  Ons kon met ongeveer 1,830 mense saambid. By die Ouetehuis in Steynsburg het ‘n dame van buite, die diens bygewoon. Met ons vorige besoek aan die dorp het ons haar vir die eerste keer ontmoet en met haar die evangelie gedeel. Toe mnr Keith Daniel die uitnodiging maak, was sy een van dié wat gereageer het.  My hart het gejuig toe ek die voorreg gehad het om saam met haar te bid en na die Here te lei.”

Tuscany van Antwerpen: “Tydens die eerste week van hierdie toer het ons ‘n opening by ‘n Hoërskool in Uitenhage gehad. ‘n Jong onderwyser, wat ‘n diep sielelas vir die leerlinge het, het baie vir ons geleentheid gebid. Toe Mnr Daniel die uitnodiging gemaak het, het daar 600+ leerders agtergebly om mee saamgebid te word.”

NOORD-GAUTENG: Dorette Müller: “Vrydagaand het ons, soos ‘n getroue Gideonsbende, weer uitgereik na jongmense in die voorstad Hatfield. Dit was bitter koud en op ‘n stadium het ons besluit om nie so laat soos gewoonlik op die strate te bly nie.  Die laaste 10 minute was die wonderlikste van die hele aand. Ons het met ‘n jongman en –meisie gepraat. Nie een van hulle besit ‘n Bybel nie en was baie onseker oor die ewigheid. Die jongman het op een stadium gesê: ‘I would like to become a Christian’. Ons het met hulle oor die Here Jesus gepraat en ‘n “Little Bible” wat die Weg tot Saligheid baie duidelik maak, ‘n traktaatjie asook ons selfoonnommer vir hom gegee.”

VIR U VOLGEHOUE GELOWIGE GEBEDE:

Konferensie Spreker:

Amerika Preektoer:

18 Sep: Curtis, Wisconsin

19-21 Sep: Sand Creek, Wisconsin

23-25 Sep: Emmett, Idaho

29 Sep-2 Okt: Baptiste Konferensie, Mt Vernon, Missouri

Namibië:

23 Sep-3 Okt: Twee Jeugkampe met NG Kerke

23-25 Okt: AXIS tuisonderrig-kamp

3-6 Nov: Graad 7 Oriënterings-kamp

Wes-Kaap:

19-23 Sep: Bredasdorp Uitreik met Studente

30 Sep – 2 Okt: Amana Konferensie: J de Bruin

Noord-Gauteng:

30 Sep-2 Okt: Samekoms Konferensie: Ds J Bothma

3-6 Okt: Samekoms Jeugkamp,  Ds Ludick van Wyk

Noord-Wes:

23-25 Sep: Betesda Konferensie Mnr F Osborne

30 Sep-2 Okt: Betesda Jeugkamp

Vrystaat:

30 Sep-2 Okt: Mispa Konferensie Ds van Niekerk

3-6 Okt: Mispa Jeugkamp: Ds I Coetzee

AEB Jaarlikse Konferensie: 7-11 Desember:

Sprekers: Dr Kobus Geldenhuys en Ds Dirk Lourens

Met dank teenoor ons getroue Hemelse Vader en die gewers erken ons die volgende donasies:

Naamloos:

Clanwilliam: 06/04 R200; Capitec: 01/07 R500

Anakainoo: 06/07 & 01/08: R500

Psalm 91:4: 31/03; 03/05; 25/05: R500

Hermanus: 29/3 R300; 25/4 R200; 25/5 R300

XYZ: 20/03; 28/04 & 12/05 R250; 30/06 R200

HJC: 2/03 R100; 5/04 3/05; 2/06; 5/07; 4/08 & 30/08: R200

AEB Hoofkantoor

Bank besonderhede: AEB Gen/Sec, ABSA Bank, PAROW, Rekening Nº: 390184034, Tak Nº: 632-005