Donations

Liewe Vriende, andermaal is dit ‘n groot vreugde om hierdie brief aan u te rig en nuus te deel van die werk van die Here hier by Glenvar. Baie dankie dat u vir alles gebid het.

UPINGTON UTREIK:  Baie dankie dat u gebid het vir die uitreik wat onlangs  op die dorp gehou is.  Ons was verras met die baie geleenthede wat daar was asook die wonderlike vrug wat op die arbeid gerus het.  Dit was wonderlik om die evangelie aan mense te verkondig by skole, kerke, ouetehuise, gedurende straatwerk asook ander geleenthede.

 Mens het verstom gestaan by die groot behoefte wat daar by baie was en die hartlike wyse waarop die spanne by openinge ontvang is.  Daar kon dus met ‘n hele aantal mense saamgebid word wat hulle behoefte aan n Saligmaker erken het of n nuwe ontmoeting met die Here gehad het. ‘n Besondere geval was ‘n dame wat baie beslis na ‘n besigheidsopening, haar behoefte aan die Saligmaker te kenne gegee het en daar en dan haar hart vir die Here gegee het. Dit was werklik aangenaam om as ‘n span so in die oesland te kon werk en alhoewel dit uitputtend was, het almal die seëninge van die Here ondervind. 

LESINGS: Nadat ons van Upington teruggekom het, is daar hard gewerk aan die akademie en was die klasse besonder geseend. Binne ‘n dag of twee moet die studente se navorsingstake ingehandig word en is almal by die boeke.

KIMBERLEY EN VRYSTAAT UITREIK:  Die 19de vertrek ons na Kimberley vir die jaarlikse uitreik daar tot die 26at wanneer die program weer volgepak sal wees met geleenthede by baie plekke.  Vanaf 26 Augustus tot 5 September sal ‘n uitgebreide uitreik in die Vrystaat plaasvind. Een groep gaan saam met my na Bethlehem vir ‘n reeks dienste terwyl die ander groep ‘n hele aantal dorpe sal besoek om geleenthede waar te neem.  Die program word afgesluit met dienste in Bloemfontein en die laaste diens is die 4de September by die AEB maanddiens in Bloemfontein. Bid asb vir ons sodat die Here ons sal gebruik, bewaar en in al die behoeftes sal voorsien. Sou u voel om ‘n bydra te maak kan u dit in die Kollege rekening plaas.  Die besonderhede is:

Bank:  ABSA, Wynberg.  Takkode:635009  Rekeningnommer:450143405  Rekening:  Afrika Evangeliese Bond,  Glenvar Bybel Kollege.  

GEBEDSVERSOEKE:  Die verouderde dreinstelsel by die koshuis het dringend aandag nodig.  Kwotasies om die werk te doen beloop etlike duisende rande en ons ondersoek die beste moontlike manier om dit te herstel.

Weens die elektrisiteitsuitgawes doen ons aansoek om na koopkrag om te skakel. Dis ‘n omslagtige proses en duur.  Bid vir groot wysheid in die verband.

Bid saam vir studente om deur die Here geroep te word vir 2017.

Baie dankie vir u wonderlike samewerking en gebed vir ons. Laat ons volhard in gebed, gelowig opkyk na Hom vir gebedsverhoring en verdieping van ons gebedslewe deur gebed. Sommige wat hierdie briefie ontvang gaan deur diep waters met gesondheid.  Ons verseker u van ons gebede.

Ontvang ons allerbeste groete in die Heer.

D A Myburgh                         

Prinispaal.