Donations

Goeie more, graag stuur ons net hierdie verkorte nuusbrief om inligting deur te gee van die werk van die Here hier by Glenvar. 

Ons het 'n lieflike DIPLOMADIENS aan die einde van verlede kwartaal gehad toe Louise Marais aan die diens van die Here toegewy is. Die Here was in ons midde en die boodskap deur Mnr Frans Gericke het tot ons almal gespreek. Louise is tans werksaam as 'n voltydse AEB werker in die Wes Kaap terwyl Rozelle Bruce hier by die Bybelskool geplaas is.
Ons verwelkom ook vir Morne Stander as student hier by Glenvar.  Hy is 'n Kapenaar en ons bid die Here sal die twee jaar hier ryklik seen.
 
Ons dank die Here vir 'n uiters geseende GEBEDSWEEK wat ons aan die begin van die kwartaal gehad het.  Dit was wonderlik om aan die voete van die Here te kon sit terwyl die spreker die lewe van Abraham behandel het.  Ons was uitgedaag deur sy roeping, sy geestelike vordering, neerlae wat hy ondervind het, die lewe van Lot en dan ook die Heerlike oorwinning wat hy in Genesis 22 ervaar het. Die Here het dan met verskeie van ons ontmoet.
 
Ons het ook goeie vrug op die UITREIKINGS hierdie kwartaal gehad.  By die Heilsleer het 'n man wat lank soekende was, die Here gevind terwyl enkeles in die tronk ook hulle saak met die Here reggemaak het. Op twee agtereenvolgende Sondae het die Here kindertjies gered by die opelugdiens in Houtbaai.  Hoe dank ons die Here hiervoor en het dit soveel vreugde vir die studente gebring.
 
In die LESINGSAAL  is die Here ook besig om te werk en getuig die studente van die waarde en seen van die lesings.  Ons dank die Here vir elke dosent en vra voorbidding vir hulle werksaamhede hier.
 
Eerskomende naweek vertrek ons na UPINGTON vir 'n weeklange uitreik daar.  Baie geleenthede sal benut word vanaf Saterdag met dienste in die aande en besoeke aan skole, ouetehuise, staatsdepartemente, gevangenis ens.  Bid asb baie vir hierdie poging saam met Ian en Marezelle Waterson in wie se werkarea Upington val.  Bid vir die Here se bewaring, Sy toerusting asook die voorsiening van al die fondse vir die reis ens.
 
Die volgende uitgawe van die tydskrif, Die Pelgrim, is 'n Bybelskool uitgawe waarin getuienisse, boodskappe, fotos ens van die Bybelskool in sal wees.  Bid daarvoor en kry gerus vir u 'n kopie van die tydskrif.
 
Baie dankie vir u voorbidding vir Glenvar.  Gaan voort om die Here te vertrou vir Sy werkinge in ons midde, dat Hy jongmense sal roep, in al Glenvar se behoeftes sal voorsien, ens.  Ons het ook groot herstelwerk wat ons in die gesig staar.  Ons het ook behoefte aan nog 'n Kombi. 
 
Baie seen ook aan elkeen van u toegebid. Die Here maan ons om te bid, ernstig te bid, volhardend te bid, gelowig te bid en in gebed te volhard en nie moedeloos te word nie.  Mag Hy almal daartoe in staat stel.
 
Hartlike groete in Sy Naam.
 
D Myburgh