Donations

Liewe Gebedsvriende

Ons teksvers kry ons in die konteks van 1 Korinthiërs 9:27: “maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar”. Verder in die hoofstuk brei Paulus uit oor Israel se ongehoorsaamheid en gebruik dit as ‘n ernstige waarskuwing. Daarop volg 10:13: “Geen versoeking  (uitlokking tot sonde) het julle aangegryp, behalwe ‘n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.”

Read more...

Liewe Vriende, andermaal is dit ‘n groot vreugde om hierdie brief aan u te rig en nuus te deel van die werk van die Here hier by Glenvar. Baie dankie dat u vir alles gebid het.

UPINGTON UTREIK:  Baie dankie dat u gebid het vir die uitreik wat onlangs  op die dorp gehou is.  Ons was verras met die baie geleenthede wat daar was asook die wonderlike vrug wat op die arbeid gerus het.  Dit was wonderlik om die evangelie aan mense te verkondig by skole, kerke, ouetehuise, gedurende straatwerk asook ander geleenthede.

Read more...

Goeie more, graag stuur ons net hierdie verkorte nuusbrief om inligting deur te gee van die werk van die Here hier by Glenvar. 

Ons het 'n lieflike DIPLOMADIENS aan die einde van verlede kwartaal gehad toe Louise Marais aan die diens van die Here toegewy is. Die Here was in ons midde en die boodskap deur Mnr Frans Gericke het tot ons almal gespreek. Louise is tans werksaam as 'n voltydse AEB werker in die Wes Kaap terwyl Rozelle Bruce hier by die Bybelskool geplaas is.
Read more...

Liewe Gebedsvriende

Een Sondag oggend oppad terug van die kerk, het bure ons meegedeel dat een van hul kinders hul rug op God gedraai het en nou die sonde en die wêreld voluit dien. Baie Christen families ken hierdie hartseer. In die woorde van die Here Jesus in Lukas 15, het hierdie kind die Vader se huis verlaat en ‘weggereis na ‘n ver land’ en volgens Jesus was hierdie kind se lewe deur ‘losbandigheid’ gekenmerk — onbeteueld en genotsugtig! (v13). Augustinus wys daarop dat die ‘ver land’ is die plek waar ons ‘heeltemal van die Vader vergeet’.

Read more...

Liewe Gebedsvriende

Toe Paulus sy eerste persoonlike brief aan Timóthéüs rig, skryf hy: Stry die goeie stryd van die geloof” (6:12) en wanneer hy aan die einde van sy tweede brief — en aan sy lewe kom, skryf hy: “Ek het die goeie stryd gestry” (4:7). 

Read more...

Page 1 of 10