Donations

Districts Newsletter

Liewe vriende,

Dit is 'n wonderlike voorreg om julle te vertel van die werk wat ons beplan vir die volgende drie maande. Ons dank die Here Jesus vir die voorreg om met nuwe ywer die laaste kwartaal van die jaar aan te pak.

Ons program is as volg:

           ·  1 September           - Nigel SAVF preek geleentheid

 • ·  8 – 11 September    - Mnr Daniel 2017 toer relings (Heidelberg, Greylingstad, Standerton, Ermelo)
 • ·  11 September          - Preek geleentheid by Standerton EG Kerk
 • ·  13 – 22 September  - Toer met gesin (Bethal, Volksrust, Wakkerstroom, Piet Retief)
 • ·  25 September          - Maanddiens by hoofkwartier in Marlands
 • ·  28 September          - Benoni Salvation Army
 • ·  30 September – 2 Oktober - Samekoms Konferensie
 • ·  6 Oktober                - SAVF Preek geleentheid
 • ·  10 – 13 Oktober       - Meyerton
 • ·  18 – 20 Oktober       - Piet Retief uitreik Duitse gemeenskap
 • ·  26 Oktober              - Benoni – Salvation army
 • ·  30 Oktober              - Maanddiens by hoofkwartier in Marlands
 • ·  3 November            - SAVF Preek geleentheid
 • ·  7 – 10 November     - Krugersdorp, Randfontein
 • ·  14 November           - Laerskool Pam Brink opening
 • ·  15 – 25 November   - Jaar afsluit, besoekwerk in ons omgewing.
 • ·  27 November           - Maanddiens by hoofkwartier in Marlands
 • ·  30 November           - Benoni – Salvation army
 • ·  7 – 11 Desember     - Jaareindkonferensie by Amana naby Hermanus

Gebedsversoeke. Bid asb saam met ons...

 • ·  ...vir myself, my kosbare vrou en ons seun
 • ·  ...vir elke een van hierdie bo-genoemde geleenthede
 • ·  ...dat kosbare mense Jesus as Verlosser sal leer ken
 • ·  ...vir visie om daagliks met hierdie werk aan te gaan
 • ·  ...vir nuwe geleenthede en herlewing in ons distrik
 • ·  ...Mnr Keith Daniel se toer Februarie en Maart 2017
 • ·  ...vir daaglikse ontmoetings met onse Here Jesus Christus
 • ·  ...vir kragtige boodskappe uit God se hart uit
 • ·  ...vir ons straatwerk aksies in die Oos Rand en Wes Rand  

Baie liefde en Seen,

Jan, Suné en Jan-Harm Labuscagne