Donations

Districts Newsletter

Liewe Gebedsvriende

Ek deel graag met u die volgende dagstukkie wat 'n groot waarheid bevat: "En dadelik het Hy sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan... En Hy het gesien dat hulle swaar kry met roei,... En omtrent die vierde nagwaak het Hy na hulle gekom,..." (Mark.6:45, 48)

"Hierdie dissipels het maar net gedoen wat die Here hulle aangesê het om te doen en kyk waarin het dit hulle laat beland!

In die middel van die nag .................... in die middel van die storm ...................... in die middel van die see. Maar...hulle was ook in die middel van sy wil!

Wie gee vir ons die groot idee dat as ons die Here volg die lewe maklik sal wees? Onthou dat, te midde van die storm, Hy 'n plan het. Hy stuur hulle. Hy sien hulle. Hy kom na hulle toe.

Die stormwinde kan om my waai,

En verwoesting oor my allenboot saai;

Ek trotseer die storm terwyl ek teen Hom rus,

Binnekort stap ek weer aan wal van die vredekus."

TERUGVOER

Wat die Sangveldtog betref getuig Tuscany as volg: "Ons kon by verskeie geleenthede met mense ons getuienise deel en saam met hulle bid. Ons het na die tyd bedankingsbriewe ontvang in reaksie op geleenthede wat ons waargeneem het." Die volgende aanhaling uit 'n brief van 'n ouetehuis het ons baie bemoedig: "Namens die Beheerraad en inwoners wil ek julle van harte bedank vir die pragtige sangvertoning en getuienis wat gelewer is.... Die inwoners het dit ongelooflik baie geniet en kan nie uitgepraat raak oor die mooi sang nie....Julle kan gerus weer so maak! Baie dankie dat julle aan ons inwoners gedink het met die besoek en optrede." 'n Spesialesorg skooltjie se bestuurder het geskryf: "Die lede geniet elke oomblik verskriklik baie en ons waardeer julle belangstelling en tyd baie."

Die pelgrims gee die volgende terugvoer oor die Vakansie Bybelskool byVelddrif waar sowat 165 kinders teenwoordig was: "Ons kon met baie van die kinders vir redding saambid. Ons vertrou die Here dat dit nie ons bekeerlinge sal wees nie, maar dat hulle bekeerlinge van Jesus Christus sal wees. Vrydagaand het ons met 'n prysuitdeling vir die kinders afgesluit wat die ouers ook kon bywoon. Altesaam was daar ongeveer 260 mense. Dit was kosbaar hoe die Here daardie aand ook reguit met die ouers gepraat het. Van hulle het ook die behoefte getoon dat die Here in hulle harte moet kom werk en hulle verander. Ons loof die Here vir die magtige werk wat Hy daardie week kom doen het."

AUGUSTUS 2016

  *Parow Maandelikse diens:Mnr Keith Daniel sal Sondag, 7 Augustus om 15:30vir ons die boodskap in die Metodistekerk in Bedfordstraat bring. Nooi asseblief ander mense uit!

   *Strand Maandelikse diens:Mnr Keith Daniel sal Sondag, 28 Augustus om 15:30vir ons die Woord van God in die Baptistekerk in Kerkstraat bring. Nooi asseblief ander mense uit!

SEPTEMBER 2016

*Parow Maandelikse diens:Ons drie pelgrims sal Sondag, 4 September om 15:30hierdie geleentheidin die Metodistekerk in Bedfordstraat waarneem! Kom bemoedig hulle deur u bywoning!

  *Bredasdorp Uitreik (19 – 23 September):

Ons beplan om in dié tyd 'n uitreik op Bredasdorp te hou. Bid asseblief saam met ons daarvoor..

KONFERENSIE op AMANA: 30 September – 2 Oktober 2016

Ons wil u hartlik uitnooi na 'n spesiale reeks dienste wat mnr Johan de Bruin oor die poorte van Jerusalem gaan aanbied. Die geestelike betekenis van elke poort sal telkens deurgetrek word en vir u eie hart tot oneindige groot seën wees. Moenie nalaat om te bespreek nie!

  1. UVir ons almal is die heengaanmev. Ina Engelbrecht, voormalige pelgrim in die AEB, op 21 Junie 'n groot aardse verlies. As voorbidder sal ons haar ontsaglik mis!

Loof God vir Sy voorsiening!

Dit is met groot vreugde om met u te kan deel dat iemand 'n lieflike voertuig (Volkswagen Sharan) vir die pelgrimspan, wat tans hier in die Wes-Kaap werk, geskenk het! Dit het ons weer hoop en moed gegee vir die situasie waarin ons met ons voertuie verkeer.

MOTORFONDSIndien die Here u so lei kan u tot die motorfonds bydra sodat ons twee betroubare voertuie vir die werk van die Here kan aankoop. U kan dit in die rekeningnommer hieronder deponeer en "Motor" by die verwysing inskryf. Die een motor staan op hierdie stadium. Beide motors is die afgelope 7 maande deur verskeie hande, maar die lopende uitgawes, om die twee voertuie aan die gang te hou, het net te hoog geraak om dit verder te regverdig. Elke bydrae word dus onsettend baie waardeer! Ons is innig dankbaar vir wat reeds inbetaal is! Die Here seën u!

BANKBESONDERHEDE

ABSA, Afrika Evangeliese Bond, Tjekrekeningnr: 404 922 7893, Takkode: 334-312

BAIE, BAIE DANKIEvir die anonieme donasies wat in bogenoemde rekening gedeponeer is op 2, 24, 25, 27, 29 en 30 Junie en op 2, 6, 15 en 25 Julie.

Ons waardeer u gesindheid en die Feit dat u graag anoniem wil bly! Mag die HERE U ryklik daarvoor Seën en Vergoed!

Seënwense in Jesus Christus ons Koning!

Hercu, Cobie, Rhodé, Brigiette, Adéle, en Janco Wentzel.