Donations

Districts Newsletter

Liewe vriende

Daniël Marais skryf die volgende:  Is jy met Jesus of teen Jesus?

Matt 12:30 “Hy wat nie met My is nie, is teen My; en hy wat nie saam met My versamel nie, verstrooi.”

Ons is in 'n oorlog. Iemand wat nie, beslis, aan 'n kant is nie is 'n draadsitter en hy word ook 'n “hensopper”, of verraaier genoem. Daar is nie plek in God se weermag vir draadsitters nie.

Wat beteken dit om met Jesus te wees?  Dit beteken jy gaan waar Jesus wil hê, en doen wat Hy wil hê jy moet doen.  Jy maak 'n definitiewe keuse om die sonde te los en Jesus te volg as jou Koning en God.

Jak 4:4 “Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God.”  As jy nog sonde verskoon, regverdig en koester, is jy 'n vyand van God.

Versamel of bring die siele na Jesus.

Jou lewe moet die geur van Jesus versprei en met jou mond moet jy vir Jesus getuig. Waar gaan mense van Jesus hoor as jy hulle nie vertel nie?  Wanneer laas het jy iemand kerk toe genooi, iemand persoonlik gekonfronteer oor sy saak met die Here, of ernstig vir iemand gebid? Het jy enige iets die jaar, week, dag gedoen om mense na Jesus te bring? Dit is nie net die predikant se werk om mense vir Jesus te wen nie, maar elke mens wat aan Jesus se kant is. Weet jy of jou vriende die Here ken?  Wie siele wen is wys.

NUUSFLITSE

Ons verwelkom Louis Gervais, Daniël Marais en Jan Mostert wat as pelgrims saam met ons in die Vrystaat gaan arbei.  Louis rapporteer:  Elke jaar doen ons ’n toer deur die Vrystaat saam met die Glenvar studente.  Dit eis weke van voorbereiding.  Vanjaar het die Here vir ons met baie geleenthede (94) geseën om die evangelie te deel.  Ek en Jan het openinge by die twee hoërskole in Winburg gereël, en het ons ervaar hoe die Here ons gehelp het om ook ingang by die aftree-oord daar te kry.  Daarna was ons Bothaville toe saam met Daniël en Laurence waar die Here afsprake vir die toer by byna al die dorp- en plaasskole in daardie omgewing voorsien het.  Daar is altyd baie werk in Welkom, en hierdie jaar was geen uitsondering nie.  Omdat meeste van die skole ons alreeds ken is dit redelik maklik om openinge te kry, maar ons wil altyd alles met gebed en in afhanklikheid van die Here doen.  Ons kon toe die program in Welkom vol maak.  Kroonstad het nie water gehad nie, maar die Here het wonderbaarlik ’n aantal openinge voorsien waar ons die Lewende Water aan die kinders en jeug bekend wil maak.  Op die ou end het ons by van Bloemfontein se skole en aftree-oorde ook gereël.  Oom Laurence en William Fourie het reëlings vir die toer getref in Ladybrand, Bethlehem, Reitz en Frankfort.  Ons is die Here baie dankbaar dat ons steeds die Blye Tyding by die skole kan verkondig!  Bid asseblief saam met ons vir groot seën tydens die Vrystaat studente toer 24 Augustus – 4 September. 

FINANSIëLE ONDERSTEUNING 

Ons bankbesonderhede verskyn bo-aan die nuusbrief, indien die Here u lei om ‘n bydrae te maak vir Sy werk in die Vrystaat.  Ons is ‘n geloofsorganisasie en ons is innig dankbaar vir ALLE donasies en vir elkeen wat saam met ons in geloof staan vir finansies. 

Liefdegroete in Jesus Christus      

Laurence & Susann Paulsen, Louis, Daniël en Jan