Donations

Districts Newsletter

Liewe vriende,

Dit is 'n wonderlike voorreg om julle te vertel van die werk wat ons beplan vir die volgende drie maande. Ons dank die Here Jesus vir die voorreg om met nuwe ywer die laaste kwartaal van die jaar aan te pak.

Read more...

“Dis nou al amper die einde van die jaar en tyd staan nie stil nie maar spoed net voort en binnekort is dit Desember en dan weer die begin van ‘n nuwe jaar.

Net ‘n kort gedagte: Jeremia 29:11 “Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here , gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee” Die wonderlike woorde van die hoofstuk is ‘n kosbare belofte , maar met net so ‘n groot voorwaarde. Die Here wil vir ons Sy beste gee maar ons moet dan ook wandel volgens Sy insette en doen wat Hy van ons vra.

Read more...

Liewe Gebedsvriende

Ek deel graag met u die volgende dagstukkie wat 'n groot waarheid bevat: "En dadelik het Hy sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan... En Hy het gesien dat hulle swaar kry met roei,... En omtrent die vierde nagwaak het Hy na hulle gekom,..." (Mark.6:45, 48)

Read more...

Liewe vriende

Daniël Marais skryf die volgende:  Is jy met Jesus of teen Jesus?

Matt 12:30 “Hy wat nie met My is nie, is teen My; en hy wat nie saam met My versamel nie, verstrooi.”

Read more...

”…geroep en aan hulle mag gegee…”

Mattheus 10:1 “En Hy het sy twaalf dissipels geroep en aan hulle mag gegee…”

1. Die Here Jesus het sy dissipels na Hom toe geroep en vir hulle ‘n spesifieke taak gegee. Deur hierdie taak te gaan verrig was hulle ‘n toonbeeld van Jesus en het God verheerlik net soos Jesus. Dit is kosbaar dat die Here elke dissipel (volgeling van Jesus) uit die duisternis uit roep tot in die wonderbare lig en dat Hy vir ons roep tot die taak om Hom te verheerlik deur ons lewens. Verheerlik my lewe, as ’n dissipel van die Here Jesus, Hom? Is ek ‘n toonbeeld van Hom?

Read more...

Page 1 of 20